Preskočiť na obsah

Informatizácia

Jednotný digitálny trh – základné informácie

Európska komisia (EK) vydala 6. mája 2015 oznámenie Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe. Cieľom vybudovania Jednotného digitálneho trhu (DSM) je odstránenie vnútroštátnych prekážok v transakciách, ktoré sa uskutočňujú online. DSM určuje stratégiu EK pre najlepší možný prístup jednotlivcov a podnikov do online sveta. Zabezpečuje voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu, kde jednotlivci a podniky majú prístup k online aktivitám za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže a ochrany osobných údajov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu. Iniciatívy sa týkali šiestich oblastí (Digitálna kultúra; Digitálna budúcnosť; Digitálny život; Digitálna dôveryhodnosť; Digitálne nakupovanie; Digitálna konektivita).

Počas mandátu predchádzajúcej EK bolo uzatvorených 28 z predložených 30 legislatívnych návrhov. Dosiahnuté výsledky:

  • Vytvorenie digitálne prepojenej Európy (lepšia koordinácia spektra a budovanie sietí 5G, vytvorenie jednotnej digitálnej brány)
  • Odstránenie digitálnych bariér pre spotrebiteľov a podniky (audiovizuálne služby, ukončenie roamingových poplatkov, nové pravidlá pre digitálne obchodovanie – odstránenie geoblockingu, zlepšenie práv spotrebiteľov, pravidlá pre cezhraničné dodávanie balíkov, cezhraničný prístup k digitálnemu obsahu, zlepšená prístupnosť pre osoby so zdravotným znevýhodnením, lepšie digitálne služby, boj proti dezinformáciám
  • Investovanie do digitálnej budúcnosti EÚ (umelá inteligencia a robotika, superpočítače, Akt o kybernetickej bezpečnosti)

V súčasnej Európskej komisii (EK) spadá problematika do dvoch priorít:

  1. Európa pripravená na digitálny vek – rozvoj digitálnych technológií: Generálne riaditeľstvo pre konkurencieschopnosť (DG COMP):
  2. Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí – Vnútorný trh (Stratégia pre Jednotný digitálny trh):

Zodpovedné generálne riaditeľstvá:

 

Digitálny balíček Európskej komisie

Európska komisia schválila a následne 19. februára 2020 zverejnila mnohými netrpezlivo očakávaný digitálny balíček. Ten obsahuje dokumenty určujúce digitálnu politiku novej Európskej komisie:

  1. Oznámenie Formovanie digitálnej budúcnosti Európy.
  2. Oznámenie Európska dátová stratégia.
  3. Biela kniha Excelentnosť a dôvera v umelú inteligenciu.

Slovenská republika v reakcii pripravila nasledovné predbežné stanoviská k jednotlivým dokumentom:

LPEU/2020/50 COM(2020)67 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Formovanie digitálnej budúcnosti Európy

LPEU/2020/49 COM(2020)66 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska dátová stratégia

LPEU/2020/48 COM(2020)65 BIELA KNIHA o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim