Preskočiť na obsah

Informatizácia

Rada EÚ pre telekomunikácie a pracovná skupina Rady EÚ pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť

Rada EÚ pre telekomunikácie

Rada je súčasťou Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Rada TTE).  Hlavným cieľom Rady je vytváranie  moderných, konkurencieschopných a efektívnych trhov a infraštruktúry a transeurópskych sietí elektronických komunikácií.

Ministri zasadajú spravidla dva krát  ročne. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Rada spolu s Európskym parlamentom zodpovedá v oblasti telekomunikácií za prijímanie právnych predpisov a usmernení týkajúcich sa sietí elektronických komunikácií a ich interoperability. Politika EÚ sa tiež zameriava na zlepšenie hospodárskej súťaže a kybernetickej bezpečnosti a na podporu inovácií v odvetví elektronických komunikácií.

Priority nemeckého predsedníctva v Rade EÚ (1. júla – 31. decembra 2020) pre oblasť európskej digitálnej politiky:

  1. Posilnenie digitálnej suverenity a konkurencieschopnosti
  • Digitálna suverenita a konkurencieschopnosť –  uskutočnenie politickej diskusie v Rade a dosiahnutie spoločnej dohody
  • Program Digitálna Európa – schválenie
  • Cloudová politika – posilnená spolupráca na úrovni EÚ
  1. Podpora inovatívneho európskeho platformového a údajového hospodárstva
  • Rámec pre riadenie spoločného európskeho dátového priestoru
  • Zákon o digitálnych službách (Digital Services Act) – začatie rokovaní na základe výsledkov verejnej konzultácie
  1. Ustanovenie právneho rámca pre digitálnu transformáciu zameranú na človeka
  1. Posilnenie kybernetickej bezpečnosti EÚ

DE PRES sa tiež zameria na tvorbu a implementáciu synergií medzi digitálnou transformáciou a zelenou transformáciou, ktoré predstavujú dve najdôležitejšie priority Európskej komisie na roky 2019 – 2024.

Zasadnutia Rady

Pracovná skupina Rady EÚ pre telekomunikáciu a informačnú spoločnosť

Pracovná skupina pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť sa zaoberá otázkami vnútornej a vonkajšej politiky súvisiacimi s informačnými a komunikačnými technológiami a infraštruktúrou, internetom a vytváraním digitálneho jednotného trhu v Európe, ako aj  s Plánom obnovy EÚ v oblasti digitalizácie.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim