Preskočiť na obsah

Informatizácia

Rada EÚ pre telekomunikácie a pracovná skupina Rady EÚ pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť

Rada EÚ pre telekomunikácie

Rada je súčasťou Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Rada TTE).  Hlavným cieľom Rady je vytváranie  moderných, konkurencieschopných a efektívnych trhov a infraštruktúry a transeurópskych sietí elektronických komunikácií.

Ministri zasadajú spravidla dva krát  ročne. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.

Rada spolu s Európskym parlamentom zodpovedá v oblasti telekomunikácií za prijímanie právnych predpisov a usmernení týkajúcich sa sietí elektronických komunikácií a ich interoperability. Politika EÚ sa tiež zameriava na zlepšenie hospodárskej súťaže a kybernetickej bezpečnosti a na podporu inovácií v odvetví elektronických komunikácií.

Priority Chorvátskeho predsedníctva (1. januára – 30. júna 2020):

V rámci pôsobnosti pracovnej skupiny pre telekomunikácie sa predovšetkým zameria na:

  • ukončenie stále otvorených spisov (návrh nariadenia o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách – ePrivacy a návrh nariadenia o kompetenčných centrách v kybernetickej bezpečnosti),
  • vybudovanie udržateľného a spravodlivého jednotného trhu, ktorý bude vyhovovať potrebám digitálnej éry a podporovať konkurencieschopnosť, inovácie a udržateľnosť,
  • pokračovanie v diskusiách o dlhodobých strategických cieľoch EÚ v oblasti jednotného trhu, vo vytváraní integrovaného trhu služieb, digitálneho hospodárstva prostredníctvom dokončenia jednotného digitálneho trhu, údajového hospodárstva a platformového hospodárstva, vhodnej digitálnej infraštruktúry a operačného rámca na podporu digitálnej transformácie európskeho priemyslu, ako aj stimulovaním inovácií prostredníctvom využívania umelej inteligencie.

V rámci zaistenia synergií pre jednotný trh bude HR PRES pokračovať v práci na cieľoch:

  • Vybudovať potrebné prepojenia medzi všetkými členskými štátmi a regiónmi EÚ, ako aj medzi EÚ a jej partnermi na celom svete. Preto je dôležité zlepšiť a dokončiť siete TEN.
  • Zabezpečiť spravodlivé a účinné zdaňovanie a prispôsobiť daňové systémy digitálnej dobe. Pracovať sa bude ďalej aj na všetkých ďalších daňových návrhoch, najmä čo sa týka nového a konečného systému DPH.
  • Pokračovať v preskúmaní politiky v oblasti životného prostredia, v snahe prispieť k ekologickému rastu, obehovému a ekologickému hospodárstvu, biodiverzite a udržateľnému hospodáreniu s vodou, a najmä k ochrane a udržateľnému využívaniu oceánov a morí.

 

Zasadnutia Rady:

Luxemburg, 5. júna 2020

Brusel 3. decembra 2019

Luxemburg 7. júna 2019

Pracovná skupina Rady EÚ pre telekomunikáciu a informačnú spoločnosť

Pracovná skupina pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť sa zaoberá otázkami vnútornej a vonkajšej politiky súvisiacimi s informačnými a komunikačnými technológiami a infraštruktúrou, internetom a vytváraním digitálneho jednotného trhu v Európe.

V súčasnosti sa zaoberá najmä týmito témami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim