Preskočiť na obsah

Informatizácia

Vybrané závery Rady EÚ a závery Európskej rady

Závery Rady o budúcnosti vysoko digitalizovanej Európy po roku 2020 (úplné znenie)

V záveroch sa zdôrazňujú hlavné priority a výzvy pre silnú, konkurencieschopnú, inovatívnu a vysoko digitalizovanú Európu. Odkazuje sa v nich na význam podporovania inovácií a európskych kľúčových digitálnych technológií, rešpektovania etických zásad a hodnôt v súvislosti s umelou inteligenciou, posilňovania kybernetickobezpečnostnej kapacity Európy, zvyšovania elektronických zručností a rozvoja gigabitovej spoločnosti vrátane technológie 5G. Zdôrazňuje sa v nich aj potreba zvýšiť počet žien v tomto sektore a umožniť všetkým zraniteľným skupinám zužitkovať výhody digitalizácie, aby sa na nikoho nezabudlo.

Závery Rady o význame 5G pre európske hospodárstvo a potrebe zmierniť bezpečnostné riziká spojené s 5G

Závery Rady týkajúce sa technológie 5G poukázali na jeho dôsledky pre európske hospodárstvo a potrebu zmierniť bezpečnostné riziká. Siete 5G budú tvoriť súčasť kľúčovej infraštruktúry na udržiavanie dôležitých spoločenských a hospodárskych funkcií.

Závery Európskej rady, 20. júna 2019 (PDF, 310 kB)

Európska rada prijala 20. júna 2019 závery o nadchádzajúcom inštitucionálnom cykle, VFR, zmene klímy, dezinformáciách a hybridných hrozbách, vonkajších vzťahoch, európskom semestri a rozširovaní.

Závery Európskej rady, 22. marca 2019 (PDF, 363 kB)

Európska rada prijala závery o zamestnanosti, raste a konkurencieschopnosti, zmene klímy, vonkajších vzťahoch, ako aj zabezpečení slobodných a spravodlivých volieb a boji proti dezinformáciám.

Závery Európskej rady, 22. marca 2018 (PDF, 102 kB)

Európska rada 22. marca 2018 prijala závery o zamestnanosti, raste a konkurencieschopnosti, ako aj o Parížskej dohode, digitálnej Európe, západnom Balkáne, akciách Turecka vo východnom Stredozemí a v Egejskom mori a tiež o útoku v Salisbury.

Závery Európskej rady, 13. – 14. decembra 2018 (PDF, 119 kB)

Európska rada prijala 13. a 14. decembra 2018 závery o VFR, jednotnom trhu, migrácii a ďalších otázkach, menovite o vonkajších vzťahoch, zmene klímy, bezpečnosti a obrane, dezinformáciách, boji proti rasizmu a xenofóbii a o konzultáciách s občanmi.

Závery Európskej rady, 22. – 23. 6. 2017 (PDF, 159 kB)

Európska rada na svojom zasadnutí 22. – 23. júna 2017 prijala závery o bezpečnosti a obrane, Parížskej dohode o zmene klímy, hospodárstve, migrácii a digitálnej Európe.

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim