Preskočiť na obsah

Informatizácia

Vybrané závery Rady EÚ a závery Európskej rady

Závery Rady o formovaní digitálnej budúcnosti Európy (úplné znenie)

Závery Rady o formovaní digitálnej budúcnosti Európy nadväzujú na rovnomenné oznámenie Komisie z 19. februára 2020, ktoré je súčasťou tzv. digitálneho balíčka (Oznámenie Formovanie digitálnej budúcnosti Európy, Oznámenie Európska údajová stratégia a Biela kniha o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere). Dokument je vypracovaný v kontexte opatrení na boj proti pandémii COVID-19. Opiera sa tiež o strategické dokumenty EÚ v oblasti Jednotného digitálneho trhu, digitálnej transformácie, o strategické dokumenty tzv. priemyselného balíčka a Európsku zelenú dohodu.

Závery identifikujú zásadné témy pre budovanie digitálnej budúcnosti Európy, akými sú údaje a cloud; umelá inteligencia; inovačné technológie a digitálne hodnotové reťazce; kybernetická bezpečnosť; 5G/6G a konektivita; udržateľnosť životného prostredia; elektronické zdravotníctvo; Akt o digitálnych službách; mediálna politika; elektronická identifikácia a dôveryhodné služby, verejná správa, štandardy a blockchain; zručnosti a vzdelávanie; medzinárodná dimenzia a digitálne zdaňovanie.

Závery Rady: Vesmír pre udržateľnú Európu (úplné znenie)

Závery Rady reflektujú potrebu  podporovať rozvoj dlhodobo udržateľného vesmírneho sektora s cieľom uspokojiť dopyt budúcich generácií a zaručiť európsku konkurencieschopnosť.  Vesmírny sektor prechádza rýchlou transformáciou v dôsledku rastúcej ponuky vesmírnych produktov a služieb a dopytu po nich, ako aj technologických zmien a vzniku tzv. New Space s novými aktérmi, širokou škálou aplikácií rozličných hospodárskych činností a väčších investícií súkromného sektora spolu s väčšími interakciami medzi vládami. Vesmírne technológie napomáhajú pri presmerovaní hospodárstva na udržateľnú budúcnosť a odolnejšiu spoločnosť.  Závery identifikujú dve zásadné témy: vesmír v prospech  dlhodobo udržateľného rastu a vzdelanie a zručnosti pre vesmír.

Dokument nadväzuje na  Oznámenie KomisieStratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016 a na závery Rady o „Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru“ z 30. mája 2017 a na ciele Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja, najmä na ciele č. 4  – Kvalitné vzdelávanie; č. 5 – Rodová rovnosť; č. 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast; č. 9 – Priemysel, inovácia a infraštruktúra; č. 10 – Zníženie nerovností; č. 13 – Opatrenia v oblasti klímy; č. 14 – Život pod vodou; č. 15 – Život na pevnine a č. 17 – Partnerstvá za ciele(5); E. zásady zakotvené v Zmluve o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných nebeských telies.

Závery Rady o budúcnosti vysoko digitalizovanej Európy po roku 2020 (úplné znenie)

V záveroch sa zdôrazňujú hlavné priority a výzvy pre silnú, konkurencieschopnú, inovatívnu a vysoko digitalizovanú Európu. Odkazuje sa v nich na význam podporovania inovácií a európskych kľúčových digitálnych technológií, rešpektovania etických zásad a hodnôt v súvislosti s umelou inteligenciou, posilňovania kybernetickobezpečnostnej kapacity Európy, zvyšovania elektronických zručností a rozvoja gigabitovej spoločnosti vrátane technológie 5G. Zdôrazňuje sa v nich aj potreba zvýšiť počet žien v tomto sektore a umožniť všetkým zraniteľným skupinám zužitkovať výhody digitalizácie, aby sa na nikoho nezabudlo.

Závery Rady o význame 5G pre európske hospodárstvo a potrebe zmierniť bezpečnostné riziká spojené s 5G

Závery Rady týkajúce sa technológie 5G poukázali na jeho dôsledky pre európske hospodárstvo a potrebu zmierniť bezpečnostné riziká. Siete 5G budú tvoriť súčasť kľúčovej infraštruktúry na udržiavanie dôležitých spoločenských a hospodárskych funkcií.  (PDF, 337 kB)

Závery Európskej rady, 2. októbra 2020 (PDF, 337 kB)

Európska rada prijala 2. októbra závery o jednotnom trhu, priemyselnej politike a digitálnej transformácii. Cieľom záverov je čo najskorší návrat EÚ k plne fungujúcemu jednotnému trhu; zvýšenie globálnej konkurencieschopnosti a autonómie priemyselných odvetví EÚ a urýchlenie digitálnej transformácie.

Závery Európskej rady, 20. júna 2019 (PDF, 310 kB)

Európska rada prijala 20. júna 2019 závery o nadchádzajúcom inštitucionálnom cykle, VFR, zmene klímy, dezinformáciách a hybridných hrozbách, vonkajších vzťahoch, európskom semestri a rozširovaní.

Závery Európskej rady, 22. marca 2019 (PDF, 363 kB)

Európska rada prijala závery o zamestnanosti, raste a konkurencieschopnosti, zmene klímy, vonkajších vzťahoch, ako aj zabezpečení slobodných a spravodlivých volieb a boji proti dezinformáciám.

Závery Európskej rady, 22. marca 2018 (PDF, 102 kB)

Európska rada 22. marca 2018 prijala závery o zamestnanosti, raste a konkurencieschopnosti, ako aj o Parížskej dohode, digitálnej Európe, západnom Balkáne, akciách Turecka vo východnom Stredozemí a v Egejskom mori a tiež o útoku v Salisbury.

Závery Európskej rady, 13. – 14. decembra 2018 (PDF, 119 kB)

Európska rada prijala 13. a 14. decembra 2018 závery o VFR, jednotnom trhu, migrácii a ďalších otázkach, menovite o vonkajších vzťahoch, zmene klímy, bezpečnosti a obrane, dezinformáciách, boji proti rasizmu a xenofóbii a o konzultáciách s občanmi.

Závery Európskej rady, 22. – 23. 6. 2017 (PDF, 159 kB)

Európska rada na svojom zasadnutí 22. – 23. júna 2017 prijala závery o bezpečnosti a obrane, Parížskej dohode o zmene klímy, hospodárstve, migrácii a digitálnej Európe.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim