Preskočiť na obsah

Informatizácia

Zoznam nelegislatívnych stratégii a iniciatív EU

Európsky semester – Slovensko   (ciele na rok 2020)

A Digital Single Market for the benefit of all Europeans (2019)

EU-wide coordinated risk assessment of 5G networks security (2019, Report)

European Blockchain Strategy – Brochure (2019)

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/534 z 26. marca 2019 Kybernetická bezpečnosť sietí 5G (2019)

Usmernenie k nariadeniu o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (2019)

Oznámenie „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“ (2018)

Umelá inteligencia pre Európu (2017)

Dokončenie dôveryhodného digitálneho jednotného trhu pre všetkých Príspevok Európskej komisie k neformálnemu stretnutiu lídrov EÚ na tému ochrany údajov a digitálneho jednotného trhu, ktoré sa koná 16. mája 2018 v Sofii (2018)

Jesenný balík európskeho semestra: ako udržať rast a rozšíriť jeho prínos pre celú spoločnosť (2018)

Ministerial Declaration: Making 5G a success for Europe (2017)

Tallinská deklarácia (2017)

Budovanie európskeho dátového hospodárstva (2017)

Európsky rámec interoperability – stratégia vykonávania (2017)

Oznámenie o preskúmaní vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania Prepojený digitálny jednotný trh pre všetkých (2017)

Priority v oblasti normalizácie IKT pre jednotný digitálny trh (2016)

Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu – budovanie konkurencieschopnej dátovej a znalostnej ekonomiky v Európe (2016)

Akčný plán pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020: Urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy (2016)

Digitalizácia európskeho priemyslu: Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere (2016)

Posilnenie odolnosti kybernetického systému a podpora konkurencieschopného a inovačného odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Európe (2016)

Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej spoločnosti   (2016)

5G pre Európu. Akčný plán (2016)

Podpora spravodlivého, účinného a konkurencieschopného európskeho hospodárstva na jednotnom digitálnom trhu opierajúceho sa o autorské práva (2016)

Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru (2016)

Digitizing European Industry Reaping the full benefits of a Digital Single Market (2016)

Komplexný prístup k podnieteniu cezhraničného elektronického obchodu pre občanov a podniky Európy (2016)

Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (2015)

Kroky smerom k modernému, európskejšiemu rámcu autorských práv (2015)

Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí (2013)

Vysoko výkonná výpočtová technika: Miesto Európy v globálnych pretekoch (2012)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim