Preskočiť na obsah

Informatizácia

Tallinská deklarácia

Všetky členské štáty EÚ a krajiny EZVO podpísali dňa 6. októbra 2017 Ministerskú deklaráciu o elektronickej verejnej správe (Tallinská deklarácia). Dokument predstavuje politický záväzok na úrovni EÚ týkajúci sa významných priorít smerom k zabezpečeniu vysokokvalitných digitálnych verejných služieb zameraných na používateľa pre občanov a plynulých cezhraničných verejných služieb pre podniky.

Členské štáty opätovne potvrdili svoj záväzok pokročiť v prepojení svojich verejných elektronických služieb a implementovať nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (eIDAS) a zásadu „iba raz“ s cieľom poskytovať efektívne a bezpečné digitálne verejné služby, ktoré uľahčia život občanov a podnikov.

Vyhlásenie o elektronickej verejnej správe sa riadi Deklaráciou z Malmö podpísanou v roku 2009 a spustením Akčného plánu pre elektronickú verejnú správu na roky 2016-2020, v ktorom sa uznáva, že spoľahlivá a inovatívna vláda zameraná na služby na všetkých úrovniach je nevyhnutná na rozvoj dynamickej, produktívnej a európskej spoločnosti. Od roku 2009 sa našťastie dosiahlo niekoľko kľúčových míľnikov, ako napríklad elektronické obstarávanie, zavádzanie kľúčových cezhraničných služieb financovaných z programu Nástroja na prepájanie Európy a elektronická identifikácia (eID). Tallinnská deklarácia poskytuje dôležitý impulz pre členské štáty a Komisiu, kolektívne aj individuálne, aby naďalej investovali do urýchlenia modernizácie verejného sektora. V prílohe k vyhláseniu ministri zodpovední za politiku a koordináciu digitálnych verejných služieb v krajinách uznávajú potreby a očakávania občanov a podnikov pri ich kontakte s orgánmi verejnej správy. Zaväzujú sa navrhovať a poskytovať svoje služby, ktoré sa riadia zásadami zamerania na používateľa (napríklad digitálna interakcia, zníženie administratívneho zaťaženia, digitálne poskytovanie verejných služieb, zapojenie občanov, mechanizmy nápravy a podávania sťažností).

Tallinská deklarácia o 5G

Nadväzuje na spoločnú víziu EÚ o budovaní gigabitovej spoločnosti.

Ciele:

  1. Včasným a predvídateľným spôsobom sprístupniť viac spektra
  2. Podporovať vedúce štáty, vzájomné učenie sa a zvýšenú transparentnosť
  3. Posilniť základné princípy riadenia zvukového spektra
  4. Pokrytie a konektivita
  5. Zachovanie globálnej interoperability 5G
  6. Uľahčenie zavádzania optických vláken
  7. Podpora implementácie malých buniek
  8. Strategický dialóg

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim