Preskočiť na obsah

Informatizácia

Bilaterálna spolupráca

MIRRI spolupracuje a komunikuje s členskými štátmi Európskej únie aj na bilaterálnej báze.

S tretími krajinami Úrad rozvíja spoluprácu v oblasti digitálnej agendy rôznymi formami aj prostredníctvom memoránd o porozumení. Obsahom spolupráce je predovšetkým vzájomná výmena a prenos skúseností v oblasti rozvoja digitálnej transformácie, v oblasti inovácií (umelá inteligencia, distribuované technológie, superpočítače atď.), transferu technológií, výmeny poznatkov a skúseností v procese vývoja a implementácie inovačných politík a nástrojov na podporu inovačných aktivít v súlade s medzinárodnými politikami a normami.

MIRRI sa tiež aktívne zúčastňuje na zasadnutiach zmiešaných a konzultačných komisiách organizovaných MZVaEZ SR.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim