Preskočiť na obsah

Informatizácia

Iné (ICANN, S3, Iniciatíva troch morí)

ICANN – Internetová korporácia pre prideľovanie názvov a čísel

ICANN je nezisková organizácia zodpovedná za koordináciu údržby a postupov databáz týkajúcich sa mienkových priestorov a číselných priestorov internetu, zabezpečujúcich stabilitu siete a bezpečnú prevádzku.

ICANN vykonáva skutočné technické údržbárske práce centrálnych fondov internetových adries a registrov koreňových zón DNS podľa zmluvy o fungovaní úradu pre internetové pridelené čísla (IANA). Zmluva o správcovských funkciách IANA medzi ICANN a Národnou telekomunikačnou a informačnou správou (NTIA) Ministerstva obchodu Spojených štátov sa skončila 1. októbra 2016 a formálne sa tieto funkcie formálne zmenili na globálnu komunitu viacerých zúčastnených strán .

Veľká časť jeho práce sa týkala globálneho doménového systému DNS (DNS) vrátane vývoja politiky internacionalizácie systému DNS, zavedenia nových generických domén najvyššej úrovne (TLD) a prevádzky serverov koreňových názvov . Číselné zariadenia, ktoré spravuje ICANN, zahŕňajú adresové priestory internetového protokolu pre IPv4 a IPv6 a priradenie adresových blokov regionálnym internetovým registrom. ICANN tiež vedie registre identifikátorov internetového protokolu.

Hlavné princípy činnosti spoločnosti ICANN boli opísané ako pomôcky na zachovanie prevádzkovej stability internetu; podporovať hospodársku súťaž; dosiahnuť široké zastúpenie globálnej internetovej komunity; a rozvíjať politiky vhodné pre jeho poslanie prostredníctvom procesov zdola nahor a na základe konsenzu.

Vznik spoločnosti ICANN bol verejne vyhlásený 17. septembra 1998 a oficiálne vznikol 30. septembra 1998 (USA, Kalifornia).

MIRRI sa zapája aj do spolupráce v rámci:

Slavkovský formát (S3)

S3 je platforma pre regionálnu spoluprácu zameraná najmä na spoločné projekty Slovenska, Česka a Rakúska, ale aj na vzájomnú výmenu informácií a koordináciu postojov k aktuálnemu dianiu v EÚ. Cieľom je posilnenie vzájomných väzieb v prospech občanov  a pragmatická a konkrétna spolupráca v oblastiach ako napríklad infraštruktúrne prepojenia, či vzdelávanie. Spoluprácu koordinuje vždy jedna z 3 krajín na základe rotujúceho princípu počas obdobia jedného kalendárneho roka  (júl – jún). Spolupráca sa týka viacerých rezortných ministerstiev, najmä dopravy, školstva, hospodárstva a zahraničných vecí.  Od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 zoskupeniu predsedá SR.

Spolupráca: dopravná infraštruktúra; duálne vzdelávanie; priemysel 4.0; energetická bezpečnosť; koordinácia európskych záležitostí; .oblasť medzinárodného práva; rozvojová spolupráca

 

Stretnutie Ázia – Európa (ASEM)

ASEM je medzivládny proces založený v roku 1996 na podporu dialógu a spolupráce medzi Áziou a Európou. Pozostáva z 53 partnerov: 30 európskych a 21 ázijských krajín, EÚ a sekretariátu ASEAN. Zaoberá sa politickými, hospodárskymi, sociálnymi, kultúrnymi a vzdelávacími otázkami spoločného záujmu v duchu vzájomného rešpektu a rovnocenného partnerstva.

Samit ASEM je dvojročné stretnutie hláv štátov a vlád, predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a generálneho tajomníka Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

 

Iniciatíva troch morí (Three Seas Innitiative)

Iniciatíva troch morí je platforma dvanástich členských štátov EÚ strednej a východnej Európy nachádzajúcich sa medzi Baltickým, Jadranským a Čiernym morom. Krajiny spolupracujú v oblasti regionálneho rozvoja a kohéznej politiky. Cieľom spolupráce je podporovať konektivitu regiónov najmú v oblasti energetiky, dopravnej infraštruktúry a digitalizácie; podporovať hospodársky rast a kohéziu v danom regióne.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim