Preskočiť na obsah

Informatizácia

Fórum pre správu internetu – IGF

IGF   slúži na spájanie ľudí z rôznych skupín zainteresovaných strán ako rovnocenných osôb pri diskusiách o otázkach verejnej politiky týkajúcich sa internetu. Aj keď nedôjde k dohodnutým výsledkom, IGF informuje a inšpiruje tých, ktorí majú politickú moc vo verejnom aj súkromnom sektore. Na svojej výročnej schôdzi delegáti diskutujú, vymieňajú si informácie a vymieňajú si medzi sebou osvedčené postupy. IGF umožňuje spoločné chápanie toho, ako maximalizovať príležitosti na internete a riešiť riziká a výzvy, ktoré sa vyskytujú. Mandát IGF:

 • Diskutovať o otázkach verejnej politiky týkajúcich sa kľúčových prvkov správy internetu s cieľom posilniť udržateľnosť, odolnosť, bezpečnosť, stabilitu a rozvoj internetu;
 • Uľahčovať diskusiu medzi orgánmi zaoberajúcimi sa rôznymi prierezovými medzinárodnými verejnými politikami týkajúcimi sa internetu a diskutovať o záležitostiach, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti žiadneho existujúceho orgánu;
 • Prepojenie s príslušnými medzivládnymi organizáciami a inými inštitúciami v záležitostiach, ktoré spadajú do ich kompetencie;
 • Uľahčovať výmenu informácií a osvedčených postupov a v tejto súvislosti plne využívať odborné znalosti akademických, vedeckých a technických spoločenstiev;
 • Radí všetkým zúčastneným stranám pri navrhovaní spôsobov a prostriedkov na urýchlenie dostupnosti a cenovej dostupnosti internetu v rozvojovom svete;
 • Posilniť a zvýšiť zapojenie zainteresovaných strán do existujúcich a / alebo budúcich mechanizmov správy internetu, najmä tých z rozvojových krajín;
 • Identifikovať vznikajúce problémy, upozorniť ich na príslušné orgány a širokú verejnosť a prípadne vypracovať odporúčania;
 • Prispievať k budovaniu kapacít pre správu internetu v rozvojových krajinách a plne využívať miestne zdroje poznatkov a odborných znalostí;
 • Neustále propagovať a hodnotiť stelesnenie zásad WSIS v procesoch správy internetu.
 • Diskutujte okrem iného o otázkach týkajúcich sa kritických internetových zdrojov;
 • Pomôžte nájsť riešenia problémov vyplývajúcich z používania a zneužívania internetu, ktoré sa osobitne týkajú každodenných používateľov;
 • Zverejniť svoje rokovania.

Často kladené otázky

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim