Preskočiť na obsah

Informatizácia

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“) je všeobecným právnym predpisom, ktorý od 1. mája 2019, ktorým sa zrušuje zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Tento zákon je reakciou na vývoj informačno-komunikačných technológii a reflektuje zmeny, ktoré so sebou prináša vývoj informačných technológií a globálny trend. Cieľom novej právnej úpravy je zvýšenie miery informatizácie spoločnosti, zefektívnenie výkonu verejnej správy a zabezpečenie jej sprístupnenia verejnosti prostredníctvom moderných technológií a metód. Upravuje organizáciu správy ITVS, práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia a stanovuje základné požiadavky kladené na ITVS a ich správu.

Nová úprava priniesla oproti pôvodnej právnej úprave systémovú zmenu, ktorá sa týka hlavne rozšírenia povinností pre jednotlivé inštitúcie verejnej správy v oblasti správy, t.j. vedenia a riadenia informačných technológií, a to od samotného plánovania, obstarania, implementáciu informačných technológií, až po monitoring a hodnotenie IT. Oproti predchádzajúcej právnej úprave zákon tiež posilnil pozíciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a to z koordinačnej do riadiacej.

V novej právnej úprave je zvýšenou mierou pokrytá aj oblasť bezpečnosti. Zákon nadväzuje na zákon o kybernetickej bezpečnosti a upravuje činnosť vládnej jednotky CSIRT pri riešení a prevencii kybernetických hrozieb.

Zákon o ITVS upravuje aj výkon kontroly dodržiavania povinností ustanovených v zákone, ktorý má zabezpečiť nielen kontrolu plnenia povinností, ale aj spätnú väzbu o plnení povinností orgánov riadenia v správe informačných technológií.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim