Preskočiť na obsah

Informatizácia

Digitálne zručnosti

Slovensko potrebuje komplexnú systémovú zmenu vzdelávania. Pokrok v digitálnej ekonomike je možné dosiahnuť len skvalitňovaním vzdelávania a rozvojom zručností študentov, zamestnancov a spotrebiteľov, ktorí dokážu reagovať na nové výzvy pracovného trhu a akceptovať technologické inovácie, ktoré budú vznikať stále rýchlejším tempom. Cieľom vzdelávania na všetkých stupňoch škôl musí byť celkový rozvoj osobnosti, rozvoj kultúry vzťahov, ale aj rozvoj schopností učiť sa, vedieť abstrahovať problémy a získavať cieleným spôsobom znalosti, ako aj orientovať sa v rozsiahlych dátach digitálneho sveta.

V kontexte čoraz viac globalizovanejších trhov práce firmy súťažia o zručnosti a kvalifikácie potrebné na podporu inovácií. Investovanie do zručností a kvalifikácií môže zmeniť digitalizáciu na čistého tvorcu pracovných miest, môže podporovať inovácie, investície, produktivitu, rast a zamestnanosť. Svetové ekonomické fórum upozorňuje, že ďalšie významné zmeny v globálnom hospodárstve a jednotlivých spoločnostiach budú ešte väčšie a vážnejšie ako tie doterajšie. Preto odporúča vládam na celom svete začať s potrebnými reformami. Je potrebné sa začať vzdelávať v oblastiach emocionálnej inteligencie, kreatívneho myslenia a spolupráce. Práve tieto tri oblasti budú najdôležitejšie v procese prechodu k informačnej spoločnosti.

O tom, akú pozornosť venujeme digitálnym zručnostiam sa môžete presvedčiť aj v nedávno schválených vládnych materiáloch Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 a   Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.

Digitálnym zručnostiam sa náš úrad venuje aj prostredníctvom podpory mnohých konkrétnych aktivít, ako napríklad IT Fitness test, či národný projekt IT Akadémia.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim