Preskočiť na obsah

Informatizácia

Sekcia informačných technológií verejnej správy

Sekcia informačných technológií verejnej správy plní úlohy úradu na úseku prípravy vecného obsahu legislatívnych zmien pre oblasť informatizácie a informačných technológií verejnej správy, tvorí metodické usmernenia pre oblasť eGovernmentu a vydáva štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Ďalej plní úlohy na úseku sledovania stavu a hodnotenia rozvoja  informatizácie  spoločnosti  a informačných technológií verejnej správy, usmerňovania  tvorby  a schvaľovania  koncepcií  rozvoja  informačných systémov a technológií verejnej správy, koordinácie správy „top level“ domény .SK, koordinácie budovania informačných systémov a technológií verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni, členstva v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády pre posudzovanie vybraných vplyvov za úrad; v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov je gestorom vplyvov na informatizáciu spoločnosti. Tiež plní úlohy v oblasti plánovania, rozvoja a prevádzky informačných systémov a technológií, pri ktorých je Úrad v pozícii správcu alebo prevádzkovateľa, riadenia hodnoty informačných technológií verejnej správy.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim