Preskočiť na obsah

Informatizácia

Oddelenie behaviorálnych inovácií

Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko

Náš tím nadväzuje na súčasný, globálny trend využívania poznatkov behaviorálnych vied pri tvorbe či zlepšovaní verejných politík a digitálnych služieb verejnej správy.

Našim cieľom je pomôcť nastavovať služby pre občanov či podnikateľov tak, aby boli jednoduchšie na pochopenie a použitie a aby boli používateľsky prívetivé.

BRISK (Behaviorálny výskum a inovácie Slovensko) je financovaný Európskou úniou cez projekt OP EVS ´Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií´ (OPEVS-PO1-SC1.1-2018-10).

 

Používateľsky kvalitnejšie digitálne služby verejnej správy

V rámci procesu riadenia kvality IT projektov pri návrhu a realizácii koncových digitálnych služieb verejnej správy požadujeme z pohľadu User Centered Design (UCD) nasledujúce výstupy:

Tabuľka 1
Fáza Štúdia uskutočniteľnosti / Opis predmetu zákazky diela Detailná funkčná špecifikácia Testovanie pred uvedením do plnej prevádzky Prevádzka
Zoznam aktivít
 • Používateľský výskum
 • Návrh informačnej architektúry
 • Analýza celku (špecifikácia potrieb používateľov)
 • Príprava scenáru testovania
 • Návrh prototypov
 • Benchmarking používateľského rozhrania
 • Monitoring správania používateľov
 • Zber a prioritizácia spätnej väzby od občanov / používateľov
Zoznam výstupov
 • Report zákazníckeho výstupu
 • Definícia cieľových skupín a persón
 • Návrh mapy stránky (toky používateľov)
 • Report formatívneho testovania
 • Report sumatívneho testovania
 • Report testovania prístupnosti
 • Report webovej analýzy a správania používateľov
 • Report spätnej väzby
Zodpovedná osoba / kontrolný orgán Projektový manažér / Riadiaci výbor Projektový manažér / Riadiaci výbor Projektový manažér / Riadiaci výbor Gestor služby / UPVII

Pri návrhu nových digitálnych služieb a rozvoji existujúcich služieb vyžadujeme dodržanie princípov a postupov v Metodické usmernenie pre tvorbu používateľsky kvalitných elektronických služieb verejnej správy. (PDF, 1 984 kB)

Pri návrhu nových digitálnych služieb a rozvoji existujúcich služieb odporúčame navrhnúť dizajn služby podľa Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb.

V prípade otázok alebo postrehov ohľadne Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb nás kontaktujte na emailovej adrese: idsk@vicepremier.gov.sk.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim