Preskočiť na obsah

Informatizácia

ISA2

Program ISA2 podporuje vývoj digitálnych riešení, ktoré umožňujú orgánom verejnej správy, podnikom a občanom v Európe využívať interoperabilné cezhraničné a medziodvetvové verejné služby. Trvanie programu je od 1. januára 2016 do 31. decembra 2020. Program bol prijatý v novembri 2015 Európskym parlamentom a Radou Európskej únie.

V Európskom rámci interoperability (stratégia a akčný plán) sa kladie dôraz na to, ako by sa zásady a modely interoperability mali uplatňovať v praxi, a zvažujú sa vznikajúce politické a technologické potreby. Dokument obsahuje 47 konkrétnych odporúčaní. Oproti predchádzajúcim strategickým dokumentom sa kladie väčší dôraz na otvorenosť a riadenie informácií, prenosnosť údajov, riadenie interoperability a poskytovanie integrovaných služieb.

Vykonávanie európskeho rámca interoperability sa riadi touto víziou: „Orgány verejnej správy by mali podnikom a občanom poskytovať kľúčové interoperabilné digitálne verejné služby zamerané na používateľa na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie, ktoré podporujú voľný pohyb tovaru, služieb a údajov v celej Únii.“  Súčasťou dokumentu je akčný plán pre interoperabilitu rozdelený do piatich strategických oblastí zamerania. Je založený na prioritách interoperability, ktoré by mali podporovať vykonávanie európskeho rámca interoperability počas obdobia rokov 2016 – 2020.

Prehľad akcií ISA2

Riešenia ISA2

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim