Preskočiť na obsah

Informatizácia

Rozpočtovanie IT VS

Metodické usmernenie MIRRI SR č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

Metodické usmernenie upravuje postup v rámci koordinácie nákupu informačných technológií (IT nákup) v Slovenskej republike  v gescii MIRRI SR na účely zavedenia systematického rozhodovania o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre IT nákup.

Metodické usmernenie na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu (PDF, 1.15 MB)
Metodické usmernenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17. mája 2021 (konsolidované znenie) (PDF, 1.16 MB)
Dodatok č. 1 zo 17. mája 2021 k Metodickému usmerneniu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu (PDF, 1.16 MB)

Metodický pokyn Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 3425/2019/oPK-1 zo dňa 1. apríla 2019 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

Tento metodický pokyn je súčasťou koordinácie nákupu IT v štáte v gescií ÚPPVII za účelom zavedenia systematického rozhodovania o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre nákup informačných technológií.

Metodicný pokyn č. 3425/2019/oPK-1 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu (PDF, 560.13 KB)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim