Preskočiť na obsah

Investície

Inteligentné mestá a regióny

MIRRI SR plní kľúčovú úlohu v oblasti riadenia a koordinácie regionálneho rozvoja na Slovensku s dôrazom na agendu inteligentného rozvoja miest a regiónov.

V pozícii národného koordinátora podporuje samosprávy v implementácii smart riešení ako integrovanej súčasti ich transformácie na ekologické, efektívne a konkurencieschopné celky.

Aktuálne sa tak deje predovšetkým prostredníctvom projektu „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“ (ITMS 314011AGI4) podporeného z Európskeho sociálneho fondu, resp. Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Jedným z jeho primárnych cieľov je  vytvoriť vhodné podmienky na vznik, testovanie a implementáciu inteligentných a inovačných riešení pre rozvoj samospráv a regiónov. Časť aktivít projektu poskytuje aj konzultačnú a poradenskú činnosť pre samosprávy v oblasti implementácie inteligentných a inovačných riešení.

Viac informácií o projekte:  „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“

Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov

Komplexný prehľad tém v oblasti inteligentného rozvoja miest a regiónov prináša dokument „Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov“. Projektový tím ministerstva v ňom okrem témy samotného inteligentného rozvoja miest prináša prehľad podporných mechanizmov  pre samosprávy aj predpoklady pre udržateľnosť inovatívnych riešení.

Dokument: „Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov“.

Akčný plán pre rozvoj inteligentných miest a regiónov pre roky 2023 – 2025

Odborný tím ministerstva aktuálne vypracováva  Akčný plán pre rozvoj inteligentných miest a regiónov pre roky 2023 – 2025. Zvýrazňuje potrebu akcelerácie tejto problematiky a vytvára strategický rámec jej riadenia. V rámci dokumentu budú riešené prioritné oblasti ako napr. pripravenosť kapacít, využívanie dát, tvorba inovačného prostredia, financovanie, procesy verejného obstarávania, a pod. Jeho príprava prebieha v spolupráci s expertnou platformou a ďalšími relevantnými inštitúciami na regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni.

Spolupráca s inými krajinami

Okrem toho je realizovaná medzinárodná spolupráca v oblasti výmeny best practice a know-how, resp. prehĺbenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami ako EÚ, EIB a Svetová banka. Na pravidelnej báze sú organizované webináre s týmito partnermi, na ktorých prebieha intenzívna interakcia najmä v oblastiach financovania smart projektov, ich implementačných možností, zapojenia čo najväčšieho počtu aktérov na samosprávnej úrovni, a pod. Spomenúť môžeme napr. kooperáciu s predstaviteľmi fínskej iniciatívy 6Aika, účasť našich kolegov na svetovej výstave World Expo 2020 v Dubaji, či rokovania na medzivládnej úrovni s predstaviteľmi Poľska, Francúzska, Českej republiky.

Viac informácií o najnovšom dianí v oblasti inteligentných miest a regiónov, inšpiratívne príklady projektov zo Slovenska i zahraničia, či aktuálne výzvy nájdete na webstránke www.smartcity.gov.sk.

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim