Preskočiť na obsah

Investície

Inovačná diplomacia

Inovačná diplomacia vychádza z uznesením vlády SR č. 528 z 28. novembra 2018 Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie a je vnímaná ako dôležitý podporný nástroj mäkkého vplyvu („soft power“)[1] na:

  • stimuláciu a internacionalizáciu vedy, výskumu a inovácií (ďalej len „VVaI“),
  • podporu verejno-súkromných partnerstiev,
  • zlepšenie vzťahov s kľúčovými krajinami vo VVaI,
  • hospodársky rast a konkurencieschopnosť krajiny so zreteľom na nové globálne socioekonomické výzvy,
  • naplnenie potreby všestranného rozvoja a posilňovania znalostnej ekonomiky,
  • naplnenie dlhodobých záväzkov a cieľov krajiny na dosiahnutie dlhodobého a trvalo udržateľného rozvoja v súlade s Agendou 2030.

Od 1. júla 2019 inovačná diplomacia ako pilotný projekt pôsobila v týchto krajinách Fínsko (Helsinki), USA (Washington), Izrael (Tel Aviv), Čína (Peking).

Pandémia COVID-19 výrazným spôsobom zasiahla do pôsobenia inovačných diplomatov.  Vývoj pandémie nebolo možné predikovať a z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie
vo svete sa MIRRI SR rozhodlo predčasne ukončiť vyslanie inovačných diplomatov
v určených teritóriách, kde aj napriek skrátenému obdobiu pôsobenia v krajinách vyslania priniesla inovačná diplomacia relevantné výsledky, prípadne návrhy aktivít, ktoré majú potenciál prispieť k rozvoju slovenského inovačného prostredia, zostávajúce finančné prostriedky z uznesenie vlády na rok 2021 ministerstvo rozhodlo rozdeliť formou dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike (výzva SRIN č. 6/2021).

Kontaktná e-mailová adresa: financujprojekt@mirri.gov.sk


[1] BOUND, K. 2017. 4: Innovating together? The age of innovation diplomacy. In: The global innovation index 2016. s. 91-95. Dostupné na internete

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim