Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Inovačná diplomacia

Inovačná diplomacia vychádza z uznesením vlády SR č. 528 z 28. novembra 2018 Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie a je vnímaná ako dôležitý podporný nástroj mäkkého vplyvu („soft power“)[1] na:

  • stimuláciu a internacionalizáciu vedy, výskumu a inovácií (ďalej len „VVaI“),
  • podporu verejno-súkromných partnerstiev,
  • zlepšenie vzťahov s kľúčovými krajinami vo VVaI,
  • hospodársky rast a konkurencieschopnosť krajiny so zreteľom na nové globálne socioekonomické výzvy,
  • naplnenie potreby všestranného rozvoja a posilňovania znalostnej ekonomiky,
  • naplnenie dlhodobých záväzkov a cieľov krajiny na dosiahnutie dlhodobého a trvalo udržateľného rozvoja v súlade s Agendou 2030.

Od 1. júla 2019 inovačná diplomacia ako pilotný projekt pôsobila v týchto krajinách Fínsko (Helsinki), USA (Washington), Izrael (Tel Aviv), Čína (Peking).

Pandémia COVID-19 výrazným spôsobom zasiahla do pôsobenia inovačných diplomatov.  Vývoj pandémie nebolo možné predikovať a z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie
vo svete sa MIRRI SR rozhodlo predčasne ukončiť vyslanie inovačných diplomatov
v určených teritóriách, kde aj napriek skrátenému obdobiu pôsobenia v krajinách vyslania priniesla inovačná diplomacia relevantné výsledky, prípadne návrhy aktivít, ktoré majú potenciál prispieť k rozvoju slovenského inovačného prostredia, zostávajúce finančné prostriedky z uznesenie vlády na rok 2021 ministerstvo rozhodlo rozdeliť formou dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike (výzva SRIN č. 6/2021).

Kontaktná e-mailová adresa: financujprojekt@mirri.gov.sk


[1] BOUND, K. 2017. 4: Innovating together? The age of innovation diplomacy. In: The global innovation index 2016. s. 91-95. Dostupné na internete