Preskočiť na obsah

Investície

Odbor koordinácie Agendy 2030

S využitím expertízy OECD v oblasti strategického riadenia vypracuje odbor koordinácie Agendy 2030 koncept nadrezortnej koordinácie a tvorby komplexných a integrovaných stratégií, ktorý v budúcnosti prispeje k tvorbe stabilného a predvídateľného prostredia verejných rozhodnutí. Na základe jasne stanovených priorít štátu sa určia kľúčové projekty a programy potrebné na naplnenie dlhodobých rozvojových potrieb SR v zmysle cieľov Agendy 2030. Odbor koordinácie Agendy 2030 zabezpečuje prítomnosť expertízy OECD v procese prípravy národného infraštruktúrneho plánu SR ako aj nadradených strategických dokumentov, čo umožní prenos skúseností OECD a jej členských štátov do prostredia slovenskej štátnej správy. Nevyhnutnou podmienkou vypracovania národného infraštruktúrneho plánu je však zavedenie kľúčových prvkov strategického riadenia do štátnej  správy v súlade s princípmi presadzovanými OECD (napr. „whole of government co-ordination“).

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim