Preskočiť na obsah

Investície

Aktuality

Novinky

Informácia o oprave technickej chyby vo výzve č. SRIN 3/2018 (manažment energií)

Dovoľujeme si Vás informovať o oprave technickej chyby v texte Spoločnej výzvy č. SRIN 3/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory na projekty pre budovanie inteligentných riešení  v oblasti manažmentu energií.

Vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory bola na strane 5, v bode 9. Forma podpory a spôsob poskytnutia podpory chybne uvedená veta:

pôvodný text:

Podpora sa poskytuje formou finančnej podpory zo zdrojov poskytovateľa podpory. Podpora bude poskytovaná príjemcovi na samostatne vedený osobitný účet v banke len na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré vzniknú odo dňa účinnosti zmluvy. Poskytovateľ podpory môže poskytnúť podporu príjemcovi v oblasti oprávneného projektu vo forme nefinančnej podpory do výšky súkromných zdrojov poskytovateľa podpory, napr. transfer know-how, licencií alebo technológií. Spôsob poskytnutia podpory bude uvedený v zmluve.

opravený text:

Podpora sa poskytuje formou finančnej podpory zo zdrojov poskytovateľa podpory. Podpora bude poskytovaná príjemcovi na samostatne vedený osobitný účet v banke len na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré vzniknú odo dňa účinnosti zmluvy. Spôsob poskytnutia podpory bude uvedený v zmluve.

Uvedené opravy textu nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory. Termín na podanie žiadostí sa týmto posúva na 21. mája 2018

Aktualizovaný dokument


Prvé dotácie MIRRI pre Smart City projekty rozdelené

Digitálna platforma na vizualizáciu urbanistického plánovania a riešenie pre  bezpečné rezidentské parkovanie. To sú prvé dva projekty, ktoré budú podporené z unikátneho slovensko-amerického inovačného fondu. Dve slovenské spoločnosti GOSPACE Tech s.r.o. a DAMALIS s.r.o. tak zdokonalia svoje riešenia v špičkových podmienkach Centra pre inovačné technológie vo Virgínii, kam chodia testovať svoje produkty vývojári z celého sveta.

Zmluvy s úspešnými žiadateľmi o poskytnutí dotácie sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv:

GOSPACE Tech s. r. o.

DAMALIS s.r.o.


MIRRI vyžreboval odborných hodnotiteľov v rámci pilotnej schémy podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v SR. Výsledky žrebovania. (PDF, 334 kB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim