Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Inovácie

MIT – Slovakia Seed Fund

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uzatvorilo dohodu s Massachusetts Institute of Technology (MIT) s cieľom financovať spoločné projekty a výskumnú spoluprácu. 

Slovensko vložilo do fondu vklad z rozpočtu inovačnej diplomacie vo výške 375 000 amerických dolárov. Ten počas troch rokov  podporí dva až štyri projekty ročne. Predpokladaná výška podpory na jeden tímový projekt je maximálne 30 000 USD.

MIT je jednou z najlepších univerzít na svete najmä v oblasti prírodných, technických, ale aj spoločenských vied. Samotný fond umožní spoluprácu a podporu našich špičkových vedcov a študentov s partnermi z MIT vo forme malých grantov zameraných na riešenie konkrétneho problému.

Vyhlásenie samotnej výzvy a výber projektov je v gescii  MIT, pričom ministerstvo investícií má poradný hlas.

Web stránka fondu: https://misti.mit.edu/faculty-funds/available-funds/gsf-slovakia

Bližšie informácie k samotnému MIT fondu a vzor žiadosti na prihlasovanie (samotné prihlasovanie prebieha prostredníctvom online webového portálu MIT):

MIT Slovakia Seed Fund (PDF, 2.13 MB)
Vzor žiadosti (PDF, 104.32 KB)