Preskočiť na obsah

Investície

Sociálne inovácie

Príručka sociálnych inovácií a príkladov dobrej praxe

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravilo v spolupráci s Platformou sociálnych inovácií príručku, ktorá má pomôcť ľuďom v regiónoch pripravovať úspešné inovatívne projekty. Príručka obsahuje vysvetlenia základných oblastí sociálnych inovácií, definuje základné termíny aj príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia.

Príručka sociálnych inovácií a príkladov dobrej praxe (.PDF, 2 609 kB)

Príručka sociálnych inovácií a príkladov dobrej praxe (.PDF, 2 622 kB) – verzia pre mobilný telefón

V. Ledecký: Prečo sú sociálne inovácie dôležitou súčasťou regionálneho rozvoja?

Vladimír Ledecký prišiel s nápadom dobrovoľne spojiť odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú téme sociálnych inovácií na Slovensku. Prostredníctvom platformy sa odborníci snažia zúročiť zozbierané vedomosti a skúsenosti získané rokmi praxe v oblasti sociálnych inovácií a premietnuť ich do spoločenskej a pozitívnej zmeny v SR. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre regionálny rozvoj vrátane koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja. Sociálne inovácie tvoria neoddeliteľnú časť regionálneho rozvoja a sú súčasťou prípravy integrovaných územných stratégií v SR.

 Čo sú sociálne inovácie?

Sociálne inovácie sú inovácie spoločenské, ktoré obsahujú prvky systémovej zmeny, majú spoločenský dopad v regióne a prinášajú vysokú spoločenskú hodnotu.

Aký je cieľ sociálnych inovácií?

Priniesť v porovnaní s dostupnými alternatívami lepšie riešenia spoločenských problémov (t. j. účinnejšie, efektívnejšie, udržateľnejšie, spravodlivejšie), napĺňať naliehavé sociálne, resp. spoločenské potreby a zároveň vytvárať nové sociálne vzťahy a spoluprácu v rámci rozvoja spoločnosti, regiónu, mesta a obce.

Čo je výsledok spoločenskej zmeny?

Samotná zmena zmýšľania ľudí v spoločnosti, ich ochota a snaha podieľať sa na zmenách k lepšiemu. Preto považujeme sociálne inovácie za základ budúceho rozvoja spoločnosti. Organizácie a modely sociálnej ekonomiky pomôžu vytvoriť zodpovednejšie, rovnocennejšie a spravodlivejšie hospodárstvo.

Aký je predpoklad zabezpečenia spoločenskej zmeny?

Jedinečný rukopis každého jedného z nás podnecuje k návratu kreatívneho myslenia do spoločnosti, čo je hnacím motorom pozitívnej zmeny a realizácie zmien prostredníctvom každého jedného z nás.

Aké sú hlavné oblasti sociálnych inovácií?

  • Zdravie populácie,
  • Vzdelávanie a ľudský rozvoj,
  • Sociálna mobilita a inklúzia,
  • Služby v nezamestnanosti,
  • Podpora podnikania,
  • Životné prostredie a rozvoj regiónov,
  • Kultúra, kreativita, rozvoj komunít,
  • Efektívna verejná správa,
  • Rozvoj technológií,
  • Kvalita života a finančná gramotnosť.

Kto je tvorcom systémových spoločensky prospešných zmien v krajine?

Organizácie a jednotlivci, ktorí majú silné spoločenské myslenie a veľkú časť svojich príjmov reinvestujú do napĺňania svojich spoločenských alebo environmentálnych cieľov. Patria sem všetky typy organizácií neziskového sektora, verejného sektora, akademickej obce a súkromnej sféry.

Čo znamená zveľaďovanie a rozvoj funkčných komunít?

Zveľaďovanie a rozvoj funkčných komunít napomáha k obnoveniu a obohateniu života v regiónoch a k vytváraniu lepšieho prostredia motivujúceho k zotrvaniu mladých generácií v regiónoch, ktoré sa môžu týmto spôsobom naďalej rozvíjať.

Ako škálovať sociálne inovácie?

Premietnuť konkrétne riešenia mimo miesta ich vzniku, ideálne všade tam, kde sa problém vyskytuje. V praxi to znamená, že sociálni inovátori rozvinú napríklad v jednom z regiónov Slovenska aktivity, ktoré pomôžu úspešne implementovať a vyriešiť identické spoločenské problémy aj v iných regiónoch. Jedným z krokov zavádzania zmien je vytvorenie modelu udržateľného financovania na dosiahnutie trvalých spoločenských zmien.

Investície

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim