Preskočiť na obsah

Investície

Rada vlády SR pre VTI

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „rada“) je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády pre oblasť vedy a techniky a oblasť inovácií vrátane inovácií v oblasti produkcie a spracovania dreva, lesníctva, biotechnológií, potravinárstva, stavebných výrobkov a inovácií v zdravotníctve a pôdohospodárstve. Radu tvoria predseda, piati podpredsedovia a ďalší členovia.

Orgánmi rady sú predseda rady a predsedníctvo rady. Predsedom rady je podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Predsedníctvo rady tvoria predseda rady a podpredsedovia rady. Podpredsedami rady sú ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister hospodárstva Slovenskej republiky, minister financií Slovenskej republiky, predseda Slovenskej akadémie vied  a podpredseda určený predsedom  rady.

Novelizáciou štatútu rady schváleného vládou uznesením č. 302 z 21.6.2017 sa posilnila koordinačná zodpovednosť rady v zmysle Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu a bližšie špecifikuje postavenie Stálej komisie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku  a inovácie pre implementáciu RIS3 (SKS3).

Základné informácie:

Štatút Rady vlády SR (PDF, 200 kB)

Štatút Rady vlády SR (konsolidované znenie) (PDF, 199 kB)

Zoznam členov Rady vlády SR (PDF, 219 kB)

Rokovací poriadok Rady vlády SR (PDF, 1,93 MB)

 

Kontakt:

Adresa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

www.vicepremier.sk

eu2020@vicepremier.gov.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim