Preskočiť na obsah

Investície

Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Členovia doménovej platformy:

 • Ministerstvo hospodárstva SR – gestor domény
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • Zväz automobilového priemyslu SR
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Slovenská akadémia vied
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Asociácia priemyselných zväzov
 • Klub 500
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

 

Pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie bolo doménovou platformou identifikovaných 6 rozvojových trendov:

 1. Nové konštrukčné materiály, konštrukčné časti a technológie pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných služieb
 2. Progresívne (nekonštrukčné) materiály, prvky, štruktúry a nanotechnológie pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb
 3. Základné organické a polymérne materiály a produkty pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb
 4. Kvalita, testovanie, metrológia a s nimi súvisiace procesy pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb
 5. IKT produkty pre potreby automobilového priemyslu a priemyslu výroby železničných vozidiel, výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb
 6. Alternatívne pohony v dopravných prostriedkoch

V procese EDP bol k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie – súhrnná správa z procesu EDP

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 9. novembra 2017.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim