Preskočiť na obsah

Investície

Slovenská platforma technologického líderstva

Slovenská platforma technologického líderstva (Slovak Technology Leadership Platform, STLP) zastrešuje doménové platformy založené pre jednotlivé domény inteligentnej špecializácie:

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie

Metodické riadenie a koordináciu STLP zabezpečuje Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3. Hlavnou úlohou STLP je objektivizované určovanie priorít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií so zohľadnením potrieb praxe. Koordinátorom aktivít v platformách je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v spolupráci s kľúčovými rezortmi, ktorými sú Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Úlohou STLP a doménových platforiem je:

 • Návrh perspektívnych tém v oblasti výskumu, vývoja a inovácií;
 • Špecifikovať oblasti možných prepojení potrieb praxe a zamerania verejných výskumných a vývojových (VaV) organizácií;
 • Určovanie technologických medzier (infraštruktúrnych potrieb) vo VaV organizáciách;
 • Mapovanie potenciálu a záujmu o spoluprácu podnikov a VaV organizácií;
 • Posudzovanie realizovateľnosti navrhovaných riešení/tém.

 

Platformy v procese EDP identifikujú kľúčové aktivity a produkty pre ekonomickú a výskumnú špecializáciu SR, pričom prihliadajú na:

 • technologické a výskumné kapacity podnikov,
 • existujúcu výskumnú infraštruktúru vo verejnom sektore,
 • výskumný potenciál špičkových slovenských vedeckých tímov a
 • ekonomickú špecializáciu SR v zahraničnom obchode.

 

Postupnosť krokov v procese EDP

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim