Preskočiť na obsah

Investície

Zdravé potraviny a životné prostredie

Členovia doménovej platformy:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – gestor domény
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • Národné lesnícke centrum
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
 • Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Bioeconomy Cluster
 • Výskumný ústav chemickej technológie, a. s.
 • Slovenské biologické služby, a. s.
 • Palma, a. s.
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 

Pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie boli doménovou platformou identifikované 4 rozvojové trendy:

 1. Udržateľná a konkurencieschopná poľnohospodárska a lesná produkcia primárnych zdrojov
 2. Výroba bezpečných zdravie podporujúcich potravín s vysokou výživovou a pridanou hodnotou
 3. Nové technológie mechanického, chemického a energetického spracovania poľnohospodárskej a lesnej biomasy na produkty s vysokou pridanou hodnotou
 4. Komplexné technológie a systémy znižovania negatívnych dopadov pôdohospodárskej činnosti na životné prostredie, ochranu a udržateľné využívanie pôdy a vody v meniacich sa klimatických podmienkach

V procese EDP boli k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie – súhrnná správa z procesu EDP (PDF, 4 MB)

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 9. novembra 2017.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim