Preskočiť na obsah

Investície

Stála komisia RV VTI pre implementáciu RIS3

Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 – SKS3

SKS3 je prierezovým, pracovným, koordinačným a komunikačným orgánom rady kreovaným na princípe partnerstva vlády, priemyslu, akadémie a združení reprezentujúcich výskum, univerzity a zamestnávateľov. SKS3 tvoria dvaja podpredsedovia a ďalší členovia. Orgánmi rady sú predseda rady a predsedníctvo rady. Členmi SKS3 sú odborníci z akademickej  a podnikateľskej sféry, zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy reprezentujúcich štátne politiky v oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov, výskumu, vývoja, inovácií a informatizácie.

Zriadenie SKS3 vyplynulo z riešenia strategických tematických ex ante kondicionalít relevantných pre oblasť výskumu, inovácií v zmysle požiadavky governance RIS3.

 

Základné informácie: 
Štatút a rokovací poriadok SKS3 (PDF, 331 kB)

Zoznam členov SKS3 (PDF, 133 kB)

Kontakt:

Adresa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

www.vicepremier.sk

eu2020@vicepremier.gov.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim