Preskočiť na obsah

Investície

Odbor finančných nástrojov

Analyzuje a navrhuje možnosti efektívneho využívania finančných nástrojov v SR a identifikuje možné zdroje financovania investičných projektov uvedených v Národnom investičnom pláne SR, vrátane návrhov na kombinovanie finančných nástrojov s EŠIF a so zapojením privátneho sektora v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou. Organizuje prezentácie projektových zámerov pre možných investorov doma aj v zahraničí.

Koordinuje agendu inovačnej diplomacie a riadi činnosť inovačných diplomatov s cieľom realizovať integrovaný systémový prístup k budovaniu odborných kapacít SR v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

V oblasti sociálnych inovácií spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, relevantnými subjektmi verejnej správy, súkromného a akademického sektora aj občianskej spoločnosti, ale i s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami. Navrhuje nástroje podpory sociálnych inovácií a podieľa sa na vytváraní platformy sociálnych inovácií.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim