Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Odbor finančných nástrojov

Analyzuje a navrhuje možnosti efektívneho využívania finančných nástrojov v SR a identifikuje možné zdroje financovania investičných projektov uvedených v Národnom investičnom pláne SR, vrátane návrhov na kombinovanie finančných nástrojov s EŠIF a so zapojením privátneho sektora v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou. Organizuje prezentácie projektových zámerov pre možných investorov doma aj v zahraničí.

Koordinuje agendu inovačnej diplomacie a riadi činnosť inovačných diplomatov s cieľom realizovať integrovaný systémový prístup k budovaniu odborných kapacít SR v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

V oblasti sociálnych inovácií spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, relevantnými subjektmi verejnej správy, súkromného a akademického sektora aj občianskej spoločnosti, ale i s medzinárodnými organizáciami a inštitúciami. Navrhuje nástroje podpory sociálnych inovácií a podieľa sa na vytváraní platformy sociálnych inovácií.