Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Odbor Agendy 2030 a strategického plánovania

Kompetenčne riadi realizáciu koncepcie implementácie Agendy 2030 v domácom i medzinárodnom prostredí. Definuje prioritné oblasti implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v našich domácich podmienkach a navrhuje opatrenia na splnenie vybraných globálnych cieľov a ich naviazaných čiastkových úloh na národnej úrovni.

Včleňuje ciele a nástroje Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj do strategického plánovania na úrovni štátu a regionálnych politík, vrátane všetkých relevantných strategických dokumentov , ako aj Národného investičného plánu. Ten identifikuje kľúčové investície do hospodárskej a sociálnej infraštruktúry v strednodobom horizonte a tiež definuje zdroje na ich dostatočné finančné krytie.

Monitoruje a vyhodnocuje plnenie Agendy 2030 na národnej úrovni a informuje Vládu Slovenskej republiky o stave jej implementácie. Taktiež rozvíja spoluprácu s domácimi a medzinárodnými inštitúciami, vrátane OECD a OSN.