Preskočiť na obsah

Investície

Odbor Agendy 2030 a strategického plánovania

Kompetenčne riadi realizáciu koncepcie implementácie Agendy 2030 v domácom i medzinárodnom prostredí. Definuje prioritné oblasti implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v našich domácich podmienkach a navrhuje opatrenia na splnenie vybraných globálnych cieľov a ich naviazaných čiastkových úloh na národnej úrovni.

Včleňuje ciele a nástroje Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj do strategického plánovania na úrovni štátu a regionálnych politík, vrátane všetkých relevantných strategických dokumentov , ako aj Národného investičného plánu. Ten identifikuje kľúčové investície do hospodárskej a sociálnej infraštruktúry v strednodobom horizonte a tiež definuje zdroje na ich dostatočné finančné krytie.

Monitoruje a vyhodnocuje plnenie Agendy 2030 na národnej úrovni a informuje Vládu Slovenskej republiky o stave jej implementácie. Taktiež rozvíja spoluprácu s domácimi a medzinárodnými inštitúciami, vrátane OECD a OSN.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim