Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Odbor koordinácie územných stratégií

Poskytuje metodickú podporu a poradenstvo pri príprave a implementácii integrovaných územných stratégií financovaných  z  programov a finančných nástrojov v programovom období 2021-2027.

Koordinuje výkon štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja pre programové obdobie 2021- 2027. Pripravuje a aktualizuje regionálny investičný plán. Koordinuje prípravu kľúčových regionálnych investícií,  navrhuje ich zaradenie do Národného investičného plánu SR a posudzuje alternatívne možnosti ich financovania. Taktiež koordinuje prepojenie strategického plánovania štátu, vyšších územných celkov, miest a obcí.

Vytvára platformy pre strategické riadenie a plánovanie na úrovni samospráv. Spolupracuje s orgánmi EÚ a medzinárodnými inštitúciami v oblasti politík regionálneho rozvoja a mestského rozvoja. Zabezpečuje školenia pre oblasť integrovaného územného rozvoja.