Preskočiť na obsah

Investície

Odbor regionálnych centier

Kompetenčne zastrešuje zriadenie a prevádzku regionálnych centier vo všetkých krajských mestách s výnimkou Bratislavy. Dohliada na ich fungovanie  a kontroluje ich činnosť.  Zabezpečuje školenia a informačné semináre pre pracovníkov regionálnych centier.

Odbor taktiež plní úlohy regionálneho centra pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vo forme poradenstva a konzultácií. Pre aktérov v BSK zabezpečuje podporu vo forme poskytovania základných informácií o fondoch EÚ. Poskytuje poradenstvo pri identifikovaní vhodnej výzvy na financovanie investičných zámerov, informuje
o oprávnených aktivitách, typoch oprávnených výdavkov, projektov. Zabezpečuje odbornú podporu pri práci s IT monitorovacím systémom.

Aktívne sa zapája do prípravy strategického regionálneho plánovania a prípravy integrovaných územných stratégií a programov v BSK pri implementácií fondov EÚ, pričom podporuje sieťovanie a spoluprácu všetkých sociálno-ekonomických partnerov v území.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim