Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Odbor regionálnych centier

Kompetenčne zastrešuje zriadenie a prevádzku regionálnych centier vo všetkých krajských mestách s výnimkou Bratislavy. Dohliada na ich fungovanie  a kontroluje ich činnosť.  Zabezpečuje školenia a informačné semináre pre pracovníkov regionálnych centier.

Odbor taktiež plní úlohy regionálneho centra pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vo forme poradenstva a konzultácií. Pre aktérov v BSK zabezpečuje podporu vo forme poskytovania základných informácií o fondoch EÚ. Poskytuje poradenstvo pri identifikovaní vhodnej výzvy na financovanie investičných zámerov, informuje
o oprávnených aktivitách, typoch oprávnených výdavkov, projektov. Zabezpečuje odbornú podporu pri práci s IT monitorovacím systémom.

Aktívne sa zapája do prípravy strategického regionálneho plánovania a prípravy integrovaných územných stratégií a programov v BSK pri implementácií fondov EÚ, pričom podporuje sieťovanie a spoluprácu všetkých sociálno-ekonomických partnerov v území.