Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Partnerstvo 1

Marec 2017 – máj 2018

Základné informácie o projekte Partnerstvo 1

Celý názov projektu je „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“.

Projekt je financovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc (OPTP). Informácie o vyzvaní na projekt nájdete na stránke systému ITMS.

Prijímateľom podpory je Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikya má na starosti administráciu projektu.

Cieľ projektu: vytvoriť a otestovať nové postupy a nástroje na zapojenie neštátnych partnerov do najdôležitejších oblastí riadenia fondov EÚ a tým posilniť partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti.

Oblasti, na ktoré sa projekt zameriaval:

  • tvorba výziev a národných projektov;
  • informovanie, komunikácia s možnými prijímateľmi a ich metodická podpora;
  • transparentnosť a
  • monitorovanie a verejná kontrola fondov EÚ.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim