Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Partnerstvo 1

Marec 2017 – máj 2018

Základné informácie o projekte Partnerstvo 1

Celý názov projektu je „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“.

Projekt je financovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc (OPTP). Informácie o vyzvaní na projekt nájdete na stránke systému ITMS.

Prijímateľom podpory je Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikya má na starosti administráciu projektu.

Cieľ projektu: vytvoriť a otestovať nové postupy a nástroje na zapojenie neštátnych partnerov do najdôležitejších oblastí riadenia fondov EÚ a tým posilniť partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti.

Oblasti, na ktoré sa projekt zameriaval:

  • tvorba výziev a národných projektov;
  • informovanie, komunikácia s možnými prijímateľmi a ich metodická podpora;
  • transparentnosť a
  • monitorovanie a verejná kontrola fondov EÚ.