Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Partnerstvo 3

Apríl 2019

Projekt Partnerstvo 3 (názov: Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do programovania,  implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov) je financovaný z prostriedkov Operačného programu Technická pomoc (OPTP) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prijímateľom podpory je Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) je jediným partnerom projektu. Úrad koordinuje, podporuje a zastrešuje prácu približne 15 expertov z MNO zapojených do projektu Partnerstvo 3, ktorí sa dlhodobo venujú téme fondov EÚ v spolupráci s Radou vlády SR pre MNO. Väčšina expertov pracujúcich na projekte je zároveň aj členmi monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov fondov EÚ. Experti boli vybraní Komorou MNO pri Rade vlády SR pre MNO. Spolupráca pracovníkov CKO a expertov MNO je veľkou výhodou a základným predpokladom úspechu projektu.