Preskočiť na obsah

CKO

Pracovná komisia podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre prípravu Partnerskej dohody a operačných programov SR pre programové obdobie 2021 – 2027

Pracovnú komisiu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre prípravu Partnerskej dohody a operačných programov SR pre programové obdobie 2021 – 2027 (ďalej len „pracovná komisia“) zriadil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu dňa 26. novembra 2018 ako svoj poradný, odborný a iniciačný orgán pre oblasť politiky súdržnosti Európskej únie a následnej prípravy mechanizmu implementácie politiky súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 v podmienkach Slovenskej republiky. Členov pracovnej komisie vymenúva a odvoláva podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

Hlavnou úlohou pracovnej komisie je využiť dlhodobé a rozsiahle odborné skúsenosti jej členov pri príprave návrhu Partnerskej dohody SR a operačných programov SR pre európske štrukturálne a investičné fondy na programové obdobie 2021 – 2027.

Pracovnú komisiu tvorí predseda, dvaja podpredsedovia a ďalší členovia. Pracovná komisia má 18 stálych členov.

štatút a rokovací poriadok pracovnej komisie (konsolidované znenie) (PDF, 154.04 KB)
Zoznam členov (PDF, 156.89 KB)

CKO

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim