Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Projekt s OECD vo verejnom obstarávaní

Dňa 23.2.2017 sa v Bratislave uskutočnilo záverečné stretnutie k asistenčnému projektu OECD, ktorý sa realizoval v súvislosti s plnením všeobecnej ex ante kondicionality verejné obstarávanie, ktorá ma priamy vplyv na celkovú úspešnosť implementácie projektov v programovom období 2014-2020 a napĺňanie cieľov stratégie Európa 2020. Záverečné stretnutie prebehlo za účasti predstaviteľov OECD, Európskej komisie a zástupcov hlavných gestorov projektu, ktorými  sú  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Úrad pred verejné obstarávanie a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Výstupom projektu sú strategické reformné dokumenty k elektronizácii verejného obstarávania a k vzdelávaniu administratívnych kapacít v oblasti  verejného obstarávania.

 

Stratégia v oblasti elektronizácie vo verejnom obstarávaní (PDF, 1.38 MB)
Stratégia v oblasti vzdelávania administratívnych kapacít vo verejnom obstarávaní (PDF, 810.66 KB)