Preskočiť na obsah

Regionálny rozvoj

Metodické a koncepčné materiály

Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020

Metodika tvorby PHRSR upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR obcí, skupín obcí a VÚC ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál. Je vhodné metodiku rešpektovať v záujme vypracovania porovnateľných komplexných strategických dokumentov PHRSR s ohľadom na plnenie dlhodobých cieľov SR a tiež kvôli súladu pripravovaných strategických materiálov s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017.  Vypracovanie a schválenie PHRSR je jednou z podmienok na predloženie žiadosti vyššieho územného celku alebo obce alebo skupiny obcí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Metodika tvorby programov PHRSR 2020 (verzia: 1.0.4) (.PDF, 2,72 MB)

Príloha 1 – Vstupná správa pre spracovanie/aktualizáciu strategického dokumentu PHRSR (.DOC, 25 kB)

Príloha 2 – Šablóna pre metodiku (.DOC, 52 kB)

Príloha 3 – Ukazovatele (.DOC, 30 kB)

Príloha 4 – Metodický rámec pre prípravu IUS a IUI (.DOC, 1,04 MB)

Príloha 5 – Integrované územné investície (.DOC, 27 kB)

Príloha 6 – Smart udržateľný rozvoj (.DOC, 368 kB)

Príloha 7 – Bezpečnosť ako integrálna súčasť PHRSR (.DOC, 32 kB)

Príloha 8 – Problematika energetiky v PHRSR (.DOC, 26 kB)

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim