Preskočiť na obsah

Regionálny rozvoj

O sekcii regionálneho rozvoja

Na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od dňa 1. januára 2019 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zabezpečuje vypracovanie národnej stratégie a jej aktualizáciu; inštitucionálne a organizačne zabezpečuje realizáciu národnej stratégie; koordinuje činnosť sociálno-ekonomických partnerov pri uskutočňovaní národnej stratégie; pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje plnenie národnej stratégie; raz ročne predkladá vláde správu o jej realizácii; analyzuje a monitoruje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch, spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi; metodicky usmerňuje činnosti sociálno-ekonomických partnerov a zabezpečuje potrebné informácie od sociálno-ekonomických partnerov; zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie; zabezpečuje efektívnosť, účinnosť a správnosť riadenia a realizácie pomoci na podporu regionálneho rozvoja podľa národnej stratégie; poskytuje dotáciu.

Oblasti regionálneho rozvoja sa venuje Odbor stratégie a metodiky regionálneho rozvoja a Odbor podpory regionálneho rozvoja.

Plán vyhlasovania výziev na podporu regionálneho rozvoja na roky 2021 – 2023

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim