Preskočiť na obsah

Regionálny rozvoj

Odbor podpory regionálneho rozvoja

Odbor podpory regionálneho rozvoja sa podieľa na procese poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly úradu na projekty subjektom územnej spolupráce podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja. Plní úlohy a zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, a to najmä:

  • vyhodnocuje plnenie akčných plánov,
  • oznamuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny ukončenie plnenia akčného plánu,
  • spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými a miestnymi orgánmi štátnej správy pri vykonávaní úloh vyplývajúcich zo zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a vládou schválených akčných plánov,
  • podieľa sa na procese poskytovania regionálneho príspevku v súlade s vládou schválenými akčnými plánmi a ročnými prioritami okresu,
  • podporuje a koordinuje činnosť okresných rozvojových centier,
  • spolupracuje s okresnými úradmi najmenej rozvinutých okresov pri monitorovaní, koordinácii a vyhodnocovaní plnenia akčných plánov.

Schéma minimálnej pomoci na podporu najmenej rozvinutých okresov v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (PDF, 1,38 MB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim