Preskočiť na obsah

Investície

Aktuálne schémy de minimis

1. Schéma podpory projektov experimentálneho vývoja inovácií v Slovenskej republike (schéma podpory de minimis) DM - 19/2018 (712 kB) (PDF, 712.68 KB)

Hlavné oblasti na poskytnutie pomoci pre oprávnené projekty v schéme de minimis:

 1. Smart cities.
 2. Priemysel pre 21. storočie, inteligentné inovácie v priemysle, kreatívny priemysel.
 3. Internet vecí (IoT).
 4. Cloudové technológie, big data a analytika, oblasť kybernetickej bezpečnosti.
 5. Robotizácia, pokročilé roboty a automatizácia.
 6. Systémy umelej inteligencie a jej komponenty.
 7. Vývoj dopravných prostriedkov pre 21. storočie, inteligentné a autonómne dopravné systémy, vývoj alternatívnych pohonov a ich komponentov.
 8. Nanotechnológie, biotechnológie a vývoj nových materiálov.
 9. Práca 4.0 – technológie pre moderný systém prípravy pracovníkov na povolania v súčasnosti a blízkej budúcnosti, technológie na celoživotné vzdelávanie.

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník (PDF, 4,53 MB)

Štátna pomoc 

2. Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis) DM – 3/2017 v znení dodatku č. 1 (727 kB) (PDF, 727.92 KB)

Hlavné oblasti na poskytnutie pomoci pre oprávnené projekty v schéme pomoci de minimis:

 1. Digitalizácia správy obce/mesta, služieb obyvateľom a verejná bezpečnosť.
 2. Manažment odpadov.
 3. Manažment vody.
 4. Manažment energií.
 5. Manažment dopravy.
 6. Internet vecí.
 7. Manažment pôdy, potravinová bezpečnosť a biohospodárstvo,
 8. Infraštruktúra sociálnych a zdravotníckych zariadení vo vlastníctve obce/mesta.
 9. Ostatné, najmä:
  • Online výučba zamestnancov obcí/miest, špecializácia a profesionalizácia zamestnancov obcí/miest.
  • Snímanie kvality ovzdušia na území obcí/miest.
  • Zdieľanie odborníkov pracujúcich v obciach/mestách – vytvorenie komunikačnej platformy.
  • Online platformy pre zamestnancov v obciach/mestách k ich pracovnej agende.
  • Rozumný priemysel, resp. Priemysel 4.0 a systémy umelej inteligencie, pokiaľ podporený projekt pozitívne ovplyvní budovanie rozumných obcí a miest a kvalitu života na území obce/mesta alebo prímestského regiónu.

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník (PDF, 4,28 MB)

Štátna pomoc

 

Archív

Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v SR (717 kB) (PDF, 717.71 KB)

Súvisiace odkazy:

Obchodný vestník (PDF, 4,28 MB)

Štátna pomoc

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim