Preskočiť na obsah

Informatizácia

Strategické priority (NKIVS)

Strategické priority Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh prerokovala a schválila dokumenty z pracovných skupín Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy podľa kapitoly 9.

Je nevyhnutné, aby povinné osoby aplikovali závery z uvedených dokumentov v rámci spracovania svojich koncepcií rozvoja informačných systémov a štúdií uskutočniteľnosti pre OP II.

Dokumenty schválené dňa 28.2.2017:

Strategická priorita Vládny cloud (5,34 MB) (ZIP, 5.35 MB)
Strategická priorita Manažment údajov (2 MB) (PDF, 2 MB)
Strategická priorita Multikanálový prístup (2,77 MB) (PDF, 2.78 MB)
Strategická priorita Integrácia a orchestrácia (2,60 MB) (PDF, 2.6 MB)

Dokument schválený dňa 4.8.2017:

Referenčná architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy (1,90 MB) (PDF, 1.91 MB)

Dokumenty schválené dňa 10.11.2017:

Aktualizovaná metodika projektového riadenia projektov informatizácie verejnej správy (701 kB) (PDF, 701.67 KB)
Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017-2020) (2,44 MB) (PDF, 2.45 MB)
Koncepcia riadenia informatizácie verejnej správy (1,25 MB) (PDF, 1.26 MB)
Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude (1,82 MB) (PDF, 1.82 MB)
Strategická priorita Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou (3 MB) (PDF, 2.96 MB)
Strategická priorita Komunikačná infraštruktúra (901 kB) (PDF, 901.96 KB)
Strategická priorita Otvorené údaje (1,52 MB) (PDF, 1.53 MB)
Strategická priorita Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov (1,67 MB) (PDF, 1.68 MB)

Dokument schválený dňa 16.5.2019:

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe (3,59 MB) (ZIP, 3.59 MB)

Dokument schválený dňa 25.7.2019:

Strategická priorita Informačná a kybernetická bezpečnosť (2,27 MB) (PDF, 2.27 MB)

Dokument schválený dňa 28.10.2019:

Koncepcia riadenia ľudských zdrojov v IT (1,89 MB) (PDF, 1.9 MB)

Dokument schválený dňa 11.12.2019:

Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim