Preskočiť na obsah

Ministerstvo

Všeobecné ciele

Analytické útvary sú špecializované organizačné zložky v priamej riadiacej pôsobnosti vedenia organizácie, pre ktorú zabezpečujú analytický servis. Zmeny verejnej politiky by nemali byť predložené na schválenie vedeniu bez konzultácie s analytickým útvarom. Útvary na základe dát navrhujú spôsoby dosahovania cieľov, vyčísľujú dopady verejných politík, pomenúvajú strategické výzvy. Naopak, nie sú zodpovedné za rozhodnutia a nemali by vykonávať implementáciu politík, koordináciu ostatných útvarov v rámci organizácií, projektové riadenie, ani iné bežné administratívne činnosti.

Analytici sú profesionálnymi úradníkmi. Ich úlohou je na základe vopred definovaných kritérií odporúčať technické alternatívy, nie formulovať politické rozhodnutia. Politici môžu na základe ďalších kritérií dospieť ku konečnému rozhodnutiu, ktoré z pohľadu analytikov nemusí byť vyhodnotené ako optimálne.

Požadované zručnosti a pracovné nasadenie analytikov sú vyššie ako pri bežných štátnych úradníkoch, mali by byť porovnateľné s prácou popredných konzultačných spoločností vo finančnom sektore. Nábor a udržanie analytikov v štátnej správe si preto vyžaduje odmeňovanie a možnosti rozvoja porovnateľné so súkromným sektorom.

Cieľom vlády je vytvoriť funkčnú sieť analytických útvarov, v ktorej ministerstvo vnútra bude garantom v oblasti reformy verejnej správy, ministerstvo financií v oblasti verejných financií a hodnoty za peniaze a ministerstvo hospodárstva v oblasti posudzovania vplyvov.

S  cieľom koordinovať rozvoj  analytických útvarov pôsobiacich na ústredných orgánoch štátnej správy, podporovať ich nezávislé a stabilné fungovanie a odborne posudzovať kvalitu bol vytvorený Riadiaci výbor pre analytické jednotky  – zložený zo zástupcov analytických útvarov a z  externých odborníkov z akademického prostredia a tretieho sektora.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim