Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporíme aj z eurofondov

Schopnosť  využívať užitočné mobilné aplikácie, bezchybné ovládanie asistenčných pomôcok, či školenia rešpektujúce hendikep sú pre znevýhodnených občanov nevyhnutnosťou. Aj preto sme na zlepšenie digitálnych zručností zdravotne znevýhodnených občanov vyčlenili 3 milióny eur z eurofondov. Dopytová výzva „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“ je vyhlásená v rámci Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 „V dnešnej dobe už nestačia iba základné vedomosti a zručnosti, komunikácia, či obsluha zariadení si od nás vyžadujú stále vyššiu mieru schopností narábať s počítačom a orientáciu v online priestore. Aby ľudia mohli získať kvalitnú a dobre platenú prácu, mohli sa vzdelávať a naplno využívať elektronické služby štátu, musia mať prístup k digitálnym technológiám a musia ich vedieť ovládať,“ povedala vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová, ktorej rezort považuje digitálne zručnosti za nevyhnutné.

MIRRI podporuje aktivity a projekty, ktoré pomôžu zlepšiť digitálne zručnosti mladých ľudí, zamestnancov štátnej a verejných správy, ale aj znevýhodnených občanov – seniorov, vrátane zdravotne znevýhodnených z rôznych zdrojov – z Plánu obnovy, eurofondov, či formou partnerstiev.

Vyhlásená dopytová výzva je určená pre znevýhodnené skupiny s dôrazom na zdravotne znevýhodnených občanov. O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, združenia, ale aj Slovenský Červený kríž.

Tie môžu žiadať podporu na vzdelávanie lektorov, inštruktorov, metodikov, či asistentov, ktorí vzdelávajú zdravotne znevýhodnených občanov. Taktiež na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených občanov, aby vo väčšej miere mohli využívať softvérové nástroje a aplikácie. Treťou oprávnenou aktivitou je nákup hardvérových a softvérových zariadení, akými sú napríklad aj zariadenia pre tlmočenie, alebo pomôcky na asistovanú podporu.

Celková alokácia EÚ zdrojov v rámci výzvy predstavuje sumu 3 milióny eur, pričom na jeden projekt je možné získať od 50 000 do 200 000 eur.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 27. júna 2022.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete: www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/