Preskočiť na obsah
8. decembra 2021

Pre vysoký záujem žiadateľov navyšujeme alokáciu dopytovej výzvy na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti štátnych inštitúcií, VÚC a miest o 3 milióny eur

Dopytová výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má pomôcť štátnej a verejnej správe i samospráve zvýšiť kybernetickú bezpečnosť vo svojich inštitúciách. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zvyšuje alokáciu určenú na výzvu o 3 mil. eur, teda  na 8 mil. eur. Žiadosť je možné poslať do 10. januára 2022.

Dopytová výzva je zameraná na položenie kvalitných základov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých inštitúciách, teda na zmapovanie stavu informačných systémov a aktív. Rovnako však cieli i na tie inštitúcie, ktoré sa snažia už o posunutie kyber bezpečnosti na vyššiu úroveň prijímaním a realizovaním dodatočných opatrení a projektov.

Z dôvodu zvýšeného počtu záujemcov aj počtu predložených žiadostí, ktorých celková výška presahovala aktuálne nadstavenú výšku finančných prostriedkov vo výzve, bola pôvodná alokácia 5 miliónov eur zo zdrojov EÚ navýšená na 8 miliónov eur.

Dopytová výzva je určená pre organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá a podriadené organizácie), subjekty verejnej správy, vyššie územné celky a obce so štatútom mesta  mimo bratislavského kraja. V prípade ostatných subjektov verejnej správy, vyšších územných celkov a miest je potrebná približne päťpercentná miera spolufinancovania.

Aktuálne prebieha tretie hodnotiace kolo výzvy, do ktorého je možné sa zapojiť do 10. januára 2022.

Viac informácií o dopytovej výzve, ako aj Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2021/7/16 – DOP, ktorým prišlo k navýšeniu alokácie nájdete:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-16/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim