Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Formuláre

Zámer a štúdia uskutočniteľnosti

Formulár reformného zámeru verzia 1.1 je dostupný na stránke: http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty

Metodické usmernenie pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je dostupné na stránke: https://metais.finance.gov.sk/help.

Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020

Aktuálna verzia:

Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy /platný od:10.02.2021, účinný od:15.02.2021/ (DOCX, 220.55 KB)
Príloha pre výpočet odhadovaných nákladov projektov a posúdenie jeho komplexného prínosu prostredníctvom Cost Benefit analýzy (XLSX, 654.32 KB)

Archív:

Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 /platný od:10.8.2018, účinný od:13.8.2018/ (DOCX, 488.71 KB)
Príloha pre výpočet TCO a čistej súčasnej hodnoty z projektu, pre projekty zamerané na služby agendových informačných systémov (Zmena: Ekonomické náklady sú bez DPH /„CBA – Agendové IS“/) (XLSX, 431.88 KB)
Archív (ZIP, 279.67 KB)

Formulár zámeru národného projektu

Formulár zámeru národného projektu (DOCX, 95.7 KB)

Formulár – Žiadosť o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP

Formulár - Žiadosť o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP (ZIP, 2.56 MB)
Archív – Formulár - Žiadosť o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP

Formulár – Rozpočet
Fázované projekty

Rozpočet pre fázované projekty (XLSX, 34.31 KB)
Rozpočet pre fázované projekty (XML, 480.5 KB)

Národné projekty

Rozpočet projektu pre národné projekty platný od 9.1.2018 (XLSX, 22.85 KB)
Archív

Dopytové projekty

Rozpočet projektu pre dopytové projekty platný od 14.06.2018 (XLSX, 22.86 KB)
Najčastejšie nedostatky vo formulári rozpočtu pre dopytové projekty (PDF, 239.55 KB)

Formulár Súhrnného čestného vyhlásenia partnera

Súhrnné čestné vyhlásenie partnera (DOCX, 80.74 KB)
Archív (DOCX, 80.07 KB)

Formulár – Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

Účinný od 21.08.2020:

Formulár - Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (ZIP, 139.4 KB)

Účinný od 15.6.2017:

Formulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (DOC, 163 KB)
Formulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP - so sledovaním zmien (DOC, 225 KB)
Archív

Formuláre zmluvy

Formulár – Zmluva o poskytnutí NFP

Formulár – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinný od 11.02.2021) (ZIP, 2.35 MB)

Pozn. Aktualizácia formulára Zmluva o poskytnutí NFP bola vykonaná v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 28 (verzia 9) a z dôvodu optimalizácie formulára – vzor Zmluvy o poskytnutí NFP.

Archív - Formulár - Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o partnerstve
Platná od 23.10.2018

Zmluva o partnerstve - vzor (ZIP, 640.2 KB)
Zmluva o partnerstve - vzor so sledovaním zmien (ZIP, 661.5 KB)

Účinná od 12.10.2017

Zmluva o partnerstve - vzor (ZIP, 652.89 KB)
Zmluva o partnerstve - vzor so sledovaním zmien (ZIP, 672.89 KB)
Archív

Monitorovanie

Monitorovacia správa projektu (DOCX, 99.77 KB)
Následná monitorovacia správa projektu (ZIP, 1.82 MB)
Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu (DOCX, 81.04 KB)
Zoznam povinných príloh výročnej / záverečnej monitorovacej správy projektu (PDF, 299.54 KB)
Archív - Monitorovanie

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim