Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Formuláre

Zámer a štúdia uskutočniteľnosti

Formulár reformného zámeru je dostupný na stránke: http://www.reformuj.sk/dokument/projektove-dokumenty/.

Metodické usmernenie pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je dostupné na stránke: https://metais.vicepremier.gov.sk/help.

Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy je dostupný na stránke https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html v tabuľke s názvom Vzory a šablóny na stiahnutie v časti Iniciačná fáza.

Archív:

Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy /platný od:10.02.2021, účinný od:15.02.2021/ (DOCX, 220.55 KB)
Príloha pre výpočet odhadovaných nákladov projektov a posúdenie jeho komplexného prínosu prostredníctvom Cost Benefit analýzy (XLSX, 654.32 KB)
Metodický pokyn k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020 /platný od:10.8.2018, účinný od:13.8.2018/ (DOCX, 488.71 KB)
Príloha pre výpočet TCO a čistej súčasnej hodnoty z projektu, pre projekty zamerané na služby agendových informačných systémov (Zmena: Ekonomické náklady sú bez DPH /„CBA – Agendové IS“/) (XLSX, 431.88 KB)
Archív (ZIP, 279.67 KB)

Formulár zámeru národného projektu

Formulár zámeru národného projektu (DOCX, 95.7 KB)

Formulár – Žiadosť o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP

Formulár - Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ZIP, 1.26 MB)
Inštrukcia k vypĺňaniu jednotlivých častí Žiadosti o NFP – dopytovo orientované projekty (PDF, 1.1 MB)
Archív – Formulár - Žiadosť o NFP a doplňujúce údaje ŽoNFP

Formulár – Rozpočet projektu NFP

Formulár - Rozpočet projektu NFP (XLSX, 21.43 KB)
Najčastejšie nedostatky vo formulári rozpočtu pre dopytové projekty (PDF, 239.55 KB)
Archív – Formulár - Rozpočet projektu NFP

Formulár – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera

Súhrnné čestné vyhlásenie partnera (DOCX, 67.26 KB)
Archív – Formulár – Súhrnné čestné vyhlásenie partnera

Formulár – Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP

Účinný od 21.08.2020:

Formulár - Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP (ZIP, 139.4 KB)

Účinný od 15.6.2017:

Formulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (DOC, 163 KB)
Formulár Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP - so sledovaním zmien (DOC, 225 KB)
Archív

Formuláre zmluvy

Formulár – Zmluva o poskytnutí NFP

Formulár – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinný od 08.07.2021) (ZIP, 2.36 MB)

Pozn. Aktualizácia formulára Zmluva o poskytnutí NFP bola vykonaná v nadväznosti na aktualizáciu vzoru CKO č. 28 (verzia 10).

Archív - Formulár - Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o partnerstve

Platná od 26.07.2021

Zmluva o partnerstve - vzor (ZIP, 524.94 KB)
Archív – Zmluva o partnerstve

Monitorovanie

Monitorovacia správa projektu (DOCX, 99.77 KB)
Následná monitorovacia správa projektu (ZIP, 1.82 MB)
Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu (DOCX, 81.04 KB)
Zoznam povinných príloh výročnej / záverečnej monitorovacej správy projektu (PDF, 299.54 KB)
Archív - Monitorovanie

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim