Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Európske zoskupenie územnej spolupráce

Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)

Európske zoskupenie územnej spolupráce je právnická osoba založená na báze dobrovoľnosti za účelom zlepšenia podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce. Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi najmä územnú spoluprácu vrátane jednej alebo viacerých foriem cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Európskej únie.

Členmi zoskupenia môžu byť členské štáty alebo orgány na národnej úrovni; regionálne orgány; miestne orgány; subjekty, ktoré sa riadia verejným právom, verejné podniky, podniky poverené prevádzkovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo združenia pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo viacerých týchto kategórií. Členmi zoskupenia sa môžu stať aj národne, regionálne, miestne orgány alebo subjekty alebo verejné podniky z tretích krajín.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim