Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Európske zoskupenie územnej spolupráce

Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)

Európske zoskupenie územnej spolupráce je právnická osoba založená na báze dobrovoľnosti za účelom zlepšenia podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce. Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi najmä územnú spoluprácu vrátane jednej alebo viacerých foriem cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Európskej únie.

Členmi zoskupenia môžu byť členské štáty alebo orgány na národnej úrovni; regionálne orgány; miestne orgány; subjekty, ktoré sa riadia verejným právom, verejné podniky, podniky poverené prevádzkovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo združenia pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo viacerých týchto kategórií. Členmi zoskupenia sa môžu stať aj národne, regionálne, miestne orgány alebo subjekty alebo verejné podniky z tretích krajín.