Preskočiť na obsah

Informatizácia

Správa o výsledku monitorovania prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 124 z 15. marca 2017 bolo MIRRI SR poverené zabezpečiť prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (ďalej len „smernica“) a zároveň v súlade so smernicou vykonať každoročne monitoring prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií.

V zmysle čl. 8 smernice je monitorovací orgán povinný predložiť Európskej komisii správu o výsledku monitorovania vrátane nameraných údajov za prvé monitorovacie obdobie 2020 – 2021 v prístupnom formáte do 23. decembra 2021 a následne každé tri roky.

Monitorovanie prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií je vykonávané v súlade s Metodickým usmernením MIRRI SR k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií účinným pre dané monitorovacie obdobie, ktoré je dostupné na stránkach MIRRI SR: Metodické usmernenie k monitorovaniu prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií

Správa Slovenskej republiky o výsledku monitorovania prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií za monitorovacie obdobie 2020 – 2021 (PDF, 1,37 MB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim